zpravodajství životního prostředí již od roku 1999
MŽP vydalo poslední číslo Věstníku v roce 2019
Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku MŽP... Obsahem tohoto čísla je: metodické sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP pro uchazeče o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona...
2. ledna 2020
MŽP vydalo poslední číslo Věstníku v roce 2019
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí