zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY

5.11.2019
Seminář, školení Praha,Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Přednášející:
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Deloitte Legal
odborný asistent, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe

Témata přednášek:
ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ÚPRAVA ZÁKONA Č. 250/2016 SB., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH
METODIKY A JUDIKATURA V OBLASTI ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY
METODIKY A JUDIKATURA V OBLASTI ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který naprosto změnil dosavadní úpravu správního trestání, kdy ji sjednotil pro fyzické osoby nepodnikající a podnikatele a správní delikty nově označil jako přestupky bez ohledu na osobu pachatele. Nadto, pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby zavedl zcela novou úpravu, která zde dříve nebyla, a nové instituty, zejména definoval odpovědnost podnikající fyzické osoby a právnické osoby, zproštění odpovědnosti a principy ukládání trestů.

Nyní, po dvou letech účinnosti nové úpravy správního trestání, jsme již v situaci, kdy řízení podle předchozí úpravy postupně doběhla a máme již praxi s novou úpravou, včetně judikatury. Vznikly rovněž metodiky ústředních orgánů.
Změny se dotkly i vodního hospodářství a praxe osob podnikajících v oboru, kdy je v posledních letech snaha dávat důraz na prevenci a předcházení nedovolenému jednání nejen z finančních, ale rovněž z reputačních důvodů. Nicméně i při veškeré snaze se mohou objevit provozní situace, kdy dojde k porušení právních předpisů a je třeba se v přestupkové legislativě umět orientovat, ať již z pozice pachatele přestupku, tak správního orgánu.

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci výše uvedeného s cílem vyjasnit orientaci v přestupkové legislativě. Důraz bude rovněž kladen na aktuální metodiky a judikaturu a jejich dopady do správně právní odpovědnosti a vedení sankčních řízení na úseku vodního hospodářství.

Vložné: 2080,00 Kč bez DPH


Název akce
PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
5.11.2019
Místo konání akce
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Web
http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/voda--prestupky-ve-vodnim-hospodarstvi--dva-roky-od-ucinnosti-nove-upravy--praha-203.html
Kontakt
Hana Šimánková
E-mail
Telefon
733105655
Pořadatel
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
Témata
Obec, město
Voda
Čištění odpadních vod
Hydrogeologie
Pitná voda
Politika
Sucho
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí