zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. prosinci 2020

04.12.2020
Voda
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. prosinci 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala.

Nadále u podzemních vod pokračuje stav, kdy v západních a severozápadních Čechách přetrvává mírně podnormální stav, a v povodí dolní Ohře dokonce silně podnormální stav. Na ostatním území převládá nadnormální stav, a na severní a střední Moravě dokonce stav silně nadnormální.

Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu mírně vzrostl a tvoří 29 % všech objektů.

V období od 25. 11. do 2. 12. byly na území České republiky zaznamenány až na výjimky (úhrny v Jeseníkách a Beskydech 35 mm respektive 49 mm) srážkové úhrny maximálně do 20 mm, v horských oblastech byly srážky smíšené nebo sněhové (Krkonoše, Beskydy a Jeseníky). Průtoky ve vodních tocích jsou proto i nadále setrvalé nebo s mírně klesající tendencí. V porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc listopad jsou průtoky nadprůměrné nebo srovnatelné ve východní části České republiky (zejména na území ve správě Povodí Moravy), naopak podprůměrné jsou průtoky na západě a severu České republiky.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65 - 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají zejména nádrže ve správě Povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Za měsíc listopad bylo z vodních nádrží nadlepšeno 5,31 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2020 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 186,79 mil. m3.

Během listopadu rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 13,29 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 864,89 mil. m3.

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí