zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. říjnu 2020

09.10.2020
Voda
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. říjnu 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil z normálního na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu poklesl a tvoří 31 % všech objektů.

V uplynulém období od 30. 9. do 7. 10. zasáhly území České republiky srážky s úhrny od 5 mm až do 117 mm. Nejvíce srážek spadlo na území Beskyd a jejich podhůří, na několika místech na území Povodí Moravy, Odry a Labe bylo dosaženo stupňů povodňové aktivity (SPA), výraznější škody však nebyly zaznamenány. V současnosti se již SPA nevyskytují. Průtoky ve vodních tocích jsou značně rozkolísané, v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc říjen jsou nadprůměrné průtoky převážně ve východní části České republiky na území Povodí Odry a Moravy. Nadprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc říjen se vyskytují rovněž ve východní a severní části území ve správě Povodí Labe a ve východní a jižní části území ve správě Povodí Vltavy. V západní a severní části území České republiky jsou průtoky ve vodních tocích v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc říjen spíše podprůměrné.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 71 - 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Za měsíc září bylo z vodních nádrží nadlepšeno 31,36 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2020 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 174,19 mil. m3.

Během září rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 5,28 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 827,41 mil. m3.

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí