zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. srpnu 2020

08.08.2020
Voda
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. srpnu 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 38 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou v důsledku srážek z uplynulých dnů značně rozkolísané, na většině území ve správě Povodí Labe, Moravy a Odry, státní podnik, se průtoky pohybují převážně nad dlouhodobým průměrem pro měsíc srpen. Na většině území ve správě Povodí Ohře, státní podnik se průtoky pohybují v rozmezí 25 - 55 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Na území ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou průtoky podprůměrné převážně na západě území (povodí Berounky), na území horní a dolní Vltavy jsou průtoky rozkolísané, převážně však průměrné až nadprůměrné v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc srpen (zejména v jižních a jihozápadních Čechách).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 - 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Za měsíc červenec bylo z vodních nádrží nadlepšeno 28,08 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. V součtu bylo od začátku tohoto roku nadlepšeno z vodních nádrží 116,72 mil m3.

Během července rovněž docházelo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 9,16 mil m3. Od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 812,55 mil m3.

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí